Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống và nhấp vào Go to Link ở cuối bài
Chúc mừng liên kết đã được tạo

Mẫu câu "I'm good at"

BOYQUANG
Mẫu câu "I'm good at" nhằm nói với người khác là tôi đang giỏi hoặc đang thoải mái làm việc gì đó.

Dưới đây là những ví dụ:
  • I'm good at drawing. (Tôi giỏi vẽ.)
  • I'm good at video games. (Tôi giỏi chơi video game.)
  • I'm good at swimming. (Tôi giỏi bơi lội.)
  • I'm good at driving. (Tôi giỏi lái xe.)
  • I'm good at reading. (Tôi giỏi đọc.)
  • I'm good at sports. (Tôi giỏi thể thao.)
  • I'm good at writing. (Tôi giỏi viết.)
  • I'm good at math. (Tôi giỏi Toán.)
  • I'm good at dancing. (Tôi giỏi múa.)
  • I'm good at chess. (Tôi giỏi cờ vua.)

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.