Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống và nhấp vào Go to Link ở cuối bài
Chúc mừng liên kết đã được tạo

Làm bài tập theo mẫu luyện nghe "Tôi yêu gia đình tôi"

BOYQUANG
Bài nghe này được thiết kế để giúp người học cải thiện kỹ năng đọc hiểu cơ bản và từ vựng. Nó cũng giúp bạn luyện tập kỹ năng suy luận và hiểu thông tin chi tiết từ bài đọc.

Trả lời các câu sau đây sau khi bạn nghe và hiểu về đoạn văn bản trên

How many people are in the family?

 • Tree
 • Four
 • Five
 • Six

Bạn nghe có đoạn "There are four members in my family".

What is the mother's job?

 • Engineer
 • Doctor
 • School teacher
 • Artist

Bạn có nghe đoạn "My morther is a school teacher.

What does the sister like to do?

 • Play sports
 • Draw
 • Read
 • Sing

Bạn có nghe đoạn "She loves drawing"

What does the family often do on weekends?

 • Watch movies
 • Go shopping
 • Play games
 • Go to the park or visit grandparents

Bạn có nghe đoạn "We often go to the park or visit our grandparents"

Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.